Kulturforening har kriterierne for ansøgere klar

Der er nu mulighed for at søge om tilskud fra Odder Kulturforenings pulje. Sidste frist er den 27. maj.

Du kan læse mere om de tre strategispor her.

Odder Kulturforening blev stiftet i januar 2019 og har til formål at skabe gode rammer for kulturen i Odder Kommune. Børne, Uddannelses- og kulturudvalget har givet foreningen 250.000 kr. til kulturudvikling, og det er kulturforeningens ansvar at fordele pengene til ansøgerne.

– Vi har på baggrund af alle vores medlemmers input sat rammerne for, hvordan vi skal arbejde videre med Odder Kulturforening. For at få skabt retning på, hvordan vi kan komme i mål med det, har vi samlet de mange input i tre strategispor. Ud fra de tre spor har vi konkretiseret de kriterier, der skal til, for at man kan få støtte. Vores vision er at samle og styrke kulturlivet i Odder Kommune, og det afspejler kriterierne, siger formanden for Odder Kulturforening Anna Birte Sparvath.

Det tre strategispor er:
1. Stærke oplevelsesrum
2. Kreativ udfoldelse
3. Sparring og synlighed

Foreningen har udarbejdet følgende kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at komme i betragtning:

  1. Arrangementer/begivenheder/tiltag, der sætter spor. Det være sig i den enkelte deltager, i kommunens liv, i den måde vi er sammen på.
  2. Initiativer der kommer fra borgere i kommunen – som primært gennemføres af borgere i kommunen og som væsentligst vil komme kommunens borgere til gode.
  3. Initiativer der er af eksperimenterende karakter, og som har potentiale til at anvise nye veje og måder at opbygge fællesskaber på.
  4. Kunstneriske udtryksformer og måder, der kan berige/udfordre/skubbe publikum.
  5. Initiativer der i bred forstand kan udfolde sig i kommunens forskellige “rum” eksempelvis opland, skov, strand.

Du kan ansøge Odder Kulturforening om støtte til kulturprojekter her.

Bestyrelsen ønsker at tilbyde hjælp med at kvalificere ansøgninger og sparring med eventuelle støtteansøgere: kontakt allan@odderkulturforening.dk

Ansøgningsfrist er den 27. maj, og den 3. juni forholder foreningen sig til ansøgningerne. Foreningen modtager gerne ansøgninger løbende, og næste ansøgningsrunde har frist den 1. september 2019.