11 spændende ansøgninger

Mandag den 3. juni 2019 bliver en vigtig dag for Odder Kulturforening. Denne dag skal foreningens medlemmer for første gang være med til at sætte endnu mere gang i Odder kommunes kulturliv, når de skal stemme om hvilke ansøgninger Odder Kulturforening skal tildele støtte fra Odder Kommunes kulturpulje.

Odder Kulturforening har modtaget 11 forskellige og spændende ansøgninger. På medlemsmødet mandag den 3. juni 2019 bliver ansøgningerne præsenteret kort, og derefter stemmer medlemmerne om, hvorvidt og hvordan projekterne skal støttes.

Foreningen uddeler maksimalt kr. 175.000 mandag den 3. juni for at sikre, at der er penge tilbage i kulturpuljen til næste ansøgningsrunde. Beløbet udgør 70% af den samlede kulturpulje på kr. 250.000.

Foreningens medlemmer kan vælge at stemme på en af tre muligheder: Giv støtte (100%), Giv delvis støtte (50%) eller Ingen støtte.

Der gives ingen støtte, hvis antallet af stemmer på ”Ingen støtte” er større end summen af stemmerne på ”Giv støtte” og ”Giv delvis støtte”.

Der gives 100% eller 50% støtte alt efter om antallet af stemmer er størst på ”Giv støtte” eller ”Giv delvis støtte”. Bemærk, at hvis der er lige mange stemmer på ”Giv støtte” og ”Giv delvis støtte”, så gives der delvis støtte.

Ansøgninger der tildeles delvis støtte, skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen, for at opnå støtte. Ansøger kan f.eks. vælge at medfinansiere eller søge støtte ved tredjepart for at gennemføre. Det aftales efterfølgende med bestyrelsen.

Hvis det samlede støttebeløb overstige kr. 175.000, reduceres støtten til den enkelte ansøgning. Reduktionen beregnes ud fra en ligelig fordeling på alle støttede ansøgninger.

Ansøgerne får mulighed for at præsentere deres ansøgning på  2  .Alternativt læses ansøgningens korte formålsbeskrivelse op. Efterfølgende afgiver medlemmer anonymt deres stemmer på stemmeseddel med alle 11 ansøgninger, hvor der for hver ansøgning kan vælges mellem: Giv støtte (100%), Giv delvis støtte (50%) eller Ingen støtte. Når alle stemmesedler er afleveret, tælles stemmerne op, og slutteligt afsløres stemmeresultatet. Stemmeresultatet afsløres også på foreningens hjemmeside.

Det bliver igen muligt at søge støtte fra Odder Kommunes kulturpulje senere på året. Fristen for næste ansøgningsrunde er den 1. september 2019. .