Et fantastisk medlemsmøde

Den 8. oktober afholdte Odder Kulturforening sit andet medlemsmøde og uddelte igen af kommunens kulturpuljemidler. Det var en rigtig god aften i Centralhotellet, hvor programmet var fyldt med gode snakke og spændende oplæg om kulturlivet i Odder.

Projekterne er det vigtigste

Vi dragede en vigtig erfaring fra det første medlemsmøde vi afholdte i Økologiens Have, og det var, at noget af det allermest inspirerende og livgivende, man som kulturinteresseret kan blive udsat for, er at høre begejstrede arrangører og udøvende fortælle om deres projekter. At høre hvordan de ønsker at glæde andre med deres egne talenter.

Derfor besluttede vi, at afsætte mere tid til at foreningens ansøgere kunne præsentere deres projekter.

Ny afstemning

Der var ca. 40 fremmødte, som skulle stemme om seks projekter. Projekterne var mangfoldige og blev alle præsenteret af deres initiativtagere, der hver fik fem minutter til præsentation, hvorefter medlemmerne havde mulighed for at spørge ind til projekterne.

Efter præsentationen af alle projekterne skulle der stemmes, og her gik vi frem efter en ny metode. Efter at have evalueret på vores første medlemsmøde, var vi i bestyrelsen kommet frem til, at vi gerne vil afprøve en ny stemmeprocedure.
Den fungerer på den måde at projekterne bliver prioriteret efter stemmeantal. Herefter modtager projektet med flest stemmer det fulde ansøgte beløb, herefter det med næstflest stemmer og så videre, indtil der ikke er flere midler.

Det resulterede i fire støttede projekter:

  • MUMS (medborgerskav, udsathed, musik og samvær) Kr. 10.000,-
  • Lyd og leg i Økologiens have kr. 20.500,-
  • Work-in-progress-container til Odder kommunes unge kr. 30.000,-
  • Et smykkeeventyr – Helga Exner udstilling i anledningen af 80 års fødselsdag kr. 20.000,-

Samtaler om handling

Imens stemmerne blev talt op, samledes de fremmødte i mindre grupper for at diskutere nogle af emner, som er blevet fremhævet af foreningens medlemmer som vigtige.

Overskrifterne for de snakke var sparring og synlighed. Sparring fordi medlemmer har nævnt flere aspekter af det at arbejde sammen, skabe synergi, låne udstyr af hinanden og hjælpe hinanden i gang. Synlighed fordi det er blevet bragt på bane flere gange, at mængden og bredden af kulturtilbud i kommunen er svær at få et samlet overblik over. Emnerne blev diskuteret, og vi i bestyrelsen håber på, at foreningens medlemmer vil tage emnerne videre og arbejde med dem.

Vi ser frem mod generalforsamling

Vi ser i bestyrelsen frem imod den første ordinære generalforsamling, som vi planlægger at afholde først i januar. To personer er i det forgangne år trådt ud af bestyrelsen, og der er gjort mange erfaringer, som fortjener at blive bedømt og måske givet fornyet mandat på en generalforsamling. Vi glæder os meget og arbejder på at lave et inspirerende og opløftende arrangement.

Indtil da er der ikke andet at sige, end at vi ses ude i Odder Kommunes kulturliv og til generalforsamling den 18. februar kl. 19.

De bedste hilsner

Odder Kulturforenings bestyrelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *