Ansøgningskriterier

Odder Kulturforeningen har udarbejdet følgende kriterier, som ansøgningerne skal leve op til for at komme i betragtning.

1. Arrangementer/begivenheder/tiltag, der sætter spor. Det være sig i den enkelte deltager, i kommunens liv, i den måde vi er sammen på.

2. Initiativer der kommer fra borgere i kommunen – som primært gennemføres af borgere i kommunen og som væsentligst vil komme kommunens borgere til gode.

3. Initiativer der er af eksperimenterende karakter, og som har potentiale til at anvise nye veje og måder at opbygge fællesskaber på.

4. Kunstneriske udtryksformer og måder, der kan berige/udfordre/skubbe publikum.

5. Initiativer der i bred forstand kan udfolde sig i kommunens forskellige “rum” eksempelvis opland, skov, strand.