Kreativ udfoldelse

Det er vigtigt for mennesker at kunne udvikle og udtrykke sig kreativt. Det er vigtig, fordi det skaber glæde og meningsfuldhed både hos den enkelte og i fællesskabet. Samtidig styrker det vores mentale sundhed at være kreative og skabende sammen.  

Der er et stort ønske om og behov for at udvide og styrke borgernes muligheder for at være kreative og skabende i Odder Kommune. Der er stor efterspørgsel på en bred vifte af tilbud til både børn, unge og voksne inden for det kunstneriske og håndværksmæssige område. Tilbud der både bygger på de klassiske færdigheder inden for kultur, håndværk og design, men også tilbud der rækker ind i fremtidens kreative og håndværksmæssige felter og kompetencer.

Derfor r det betydningsfuldt at have fokus på gode, attraktive og mangfoldige tilbud og muligheder for kreative udfoldelse, og udvikling af færdigheder, samt spændende miljøer at gøre det i. Et særligt fokus på at styrke og underbygge børn og unges kreativitet og interesse for kultur vil være en dynamo i kulturmiljøet.

Vores mål med strategisporet Kreativ udfoldelse er at:

  • understøtte at både børn og voksne kan få let adgang til og bedre rammer for at udfolde sig kreativt i Odder Kommune.
  • bidrage til udvikling af en kreativ skole, der bygger på nytænkning af hvordan en kreativ skole organiseres, drives og gør brug af lokalsamfundets ressourcer og fagkompetencer.
  • understøtte samarbejde med institutioner, virksomheder og kompetencer i og uden for kommunen, der har berøringsflader på det kreative og skabende område