Odder Kulturforenings overordnet vision

Vi ser kulturen som en vigtig sammenhængsskabende kraft i såvel den enkeltes liv som i fællesskabernes; Det være sig de små nære fællesskaber såvel som de større, der kan være med til at forbinde mennesker/borgere i hele Odder kommune.

Foreningens mål er at understøtte og inspirere til kulturel udfoldelse i bred forstand og yde økonomisk støtte hertil.

Det er ligeledes foreningens mål at yde støtte til kunstneriske udtryk i forventningen om, at kunsten og samtalen om kunsten beriger vores allesammens hverdag og skaber livskraft.

Foreningen vil arbejde for at samle og styrke alle gode kræfter, der virker på det kulturelle område og med rod i det allerede bestående søge at styrke samarbejde og videre udvikling i form af nye initiativer.

Kulturforeningen ønsker at sikre gennemsigtighed i måden hvorpå de offentlige midler forvaltes. Foreningen ønsker løbende at evaluere arbejdet og foretage de nødvendige justeringer i forhold til vore visioner.