Om Odder Kulturforening

Børne, Uddannelses- og kulturudvalget har givet foreningen 250.000 kr. til kulturudvikling. Det er kulturforeningens ansvar at fordele pengene til kulturprojekter.

Odder kulturforening blev stiftet den 31. januar 2019 og har ca. 100 medlemmer.

Bestyrelsen for Odder kulturforening består af:
Anna Birte Sparvath (formand) – Privatperson
Steen Hattesen – Odder Musikskole
Stine Jylov (nst. formand) – VitaPark
Allan Malver (sekretær) – Odder Bibliotek
Tine Mynster – Privatperson
Klaus Markmann – Odder Museum
Jørgen Rønsbo – Privatperson
Mikkel Bertelsen –  Privatperson.

For yderligere information kontakt formanden for Odder Kulturforening Anna Birte Sparvath, tlf. 20943817

Odder Kulturforening
CVR-nummer: 40506144
Mejerivej 14, 8300 Odder
Email: kontakt@odderkulturforening.dk