Sparring og synlighed

Vi oplever efterspørgsel på overblik over kulturområdet på to områder.

Det ene er et overblik over hvad der finder sted af aktiviteter og oplevelser i lokalområdet. Det er et overblik, der retter sig mod kulturforbrugeren, men også efterspørges af kulturens aktører, som ønsker større synlighed om deres arrangementer.

Det andet overblik, der efterspørges, skal hjælpe med at samarbejde og planlægge på tværs af kulturens aktører. Det er overblik over faciliteter, der kan lånes eller lejes samt samarbejdsmuligheder og ressourcer, der kan trækkes på. Det vil medføre, at eksisterende kapaciteter, faciliteter og ressourcer kan udnyttes bedre og gavne flere.

I forlængelse heraf efterspørges et forum for sparring, hjælp, vejledning og vidensdeling. Formålet er at kulturaktører skal kunne løfte og støtte hinanden på tværs, når de vil føre nye ideer ud i livet på kulturområdet, samarbejde om kulturprojekter eller koordinere deres aktiviteter med hinanden. Det kan ligeledes være nyttigt at få synliggjort hvilke økonomiske støtte- og puljemidler der findes, samt at få hjælp og vejledning til at søge om disse midler.

Vores mål med strategisporet Sparring og synlighed er at:

  • kortlægge hvilke behov eller barrierer kulturforeningens medlemmer ser i forhold til at skabe mere synlighed og bedre overblik over, hvad der sker på kulturområdet i Odder kommune.
  • kortlægge hvilke behov der er blandt aktører og udøvende, som kan gøre det lettere og mere tilgængeligt at låne og anvende fælles kapacitet af grej, instrumenter, værksteder, rum mv.
  • inspirere til og fremme dialog og netværk såvel mellem kulturens aktører som med relevante samarbejdsparter så tværgående samarbejde fremmes og skaber nye muligheder.