Stærke oplevelsesrum

Kulturlivet har behov for Stærke Oplevelsesrum, rammer, som understøtter kulturoplevelser og kulturudøvelse.

Oplevelsesrum, store som små, kan skabes alle steder fx i byrummet, i landsbyen, i naturen, i parker og i bygninger. Stærke Oplevelsesrum tiltrækker og inspirer mennesker, og er derfor ofte vigtige mødesteder i lokalsamfundet og ofte definerende for det område de befinder sig i. Stærke Oplevelsesrum kan bygge på stedbundne kvaliteter eller traditioner og afspejler altid tydeligt brugerne og brugen af stedet. At skabe stærke oplevelsesrum handler således også om at give brugerne mulighed for til at sætte deres præg.

Hvilke oplevelsesrum og rammer, der skal være for kulturområdet i Odder kommune, diskuteres ivrigt af borgere og kulturaktører. Diskussionerne omfatter både eksisterende oplevelsesrum, ligesom der er ønsker om helt nye. Kulturforeningens medlemmer fremsatte på den stiftende generalforsamling en række forskellige ønsker vedr. de fysiske rammer og muligheder for kulturens område: Ønsker som alle peger i retning af et behov for at arbejde med dette strategispor.

Nye oplevelsesrum venter på at blive opdaget, og eksisterende oplevelsesrum, kan udvikles, styrkes eller synliggøres som ressourcer og muligheder, der allerede nu findes i vores byrum, landsbyer, opland eller natur.

Med strategisporet Stærke oplevelsesrum, vil vi opnå at:

  • Vi vil styrke udvikling af stærke oplevelsesrum, som ramme om kulturen i odder Kommune.
  • Vi vil opnå at kulturens aktører i højere grad inddrages i de processer, hvor rammerne for kulturudfoldelse og kulturudøvelse i Odder Kommune er i spil.
  • Vi vil opnå at Odder Kulturforening bliver et forum hvor kulturens aktører kan have en konstruktiv og åben dialog om behov og ønsker til kulturens rammer for udfoldelse og oplevelser.
  • Vi støtter initiativer som eksperimenterer med kulturoplevelser og udfoldelse i såvel eksisterende som nye rum for kulturen – og som sætter eksisterende rammer og ressourcer i spil på alternative måder.