Strategispor

Strategispor giver Odder Kulturforening mulighed for at fokusere arbejdet på de områder, hvor foreningens medlemmer har vurderet, at der er størst behov for udvikling og forandring.

De tre strategispor er:

 • Stærke oplevelsesrum
 • Kreativ udfoldelse
 • Sparring og synlighed

 

 

Stærke oplevelsesrum

Vores mål med strategisporet Stærke oplevelsesrum er at:

 • styrke udvikling af stærke oplevelsesrum, som ramme om kulturen i odder Kommune.
 • opnå at kulturens aktører i højere grad inddrages i de processer, hvor rammerne for kulturudfoldelse og kulturudøvelse i Odder Kommune er i spil.
 • opnå at Odder Kulturforening bliver et forum hvor kulturens aktører kan have en konstruktiv og åben dialog om behov og ønsker til kulturens rammer for udfoldelse og oplevelser.
 • støtte initiativer som eksperimenterer med kulturoplevelser og udfoldelse i såvel eksisterende som nye rum for kulturen – og som sætter eksisterende rammer og ressourcer i spil på alternative måder.

Læs mere om strategisporet Stærke oplevelsesrum

 

 

Kreativ udfoldelse

Vores mål med strategisporet Kreativ udfoldelse er at:

 • understøtte at både børn og voksne kan få let adgang til og bedre rammer for at udfolde sig kreativt i Odder Kommune.
 • bidrage til udvikling af en kreativ skole, der bygger på nytænkning af hvordan en kreativ skole organiseres, drives og gør brug af lokalsamfundets ressourcer og fagkompetencer.
 • understøtte samarbejde med institutioner, virksomheder og kompetencer i og uden for kommunen, der har berøringsflader på det kreative og skabende område

Læs mere om strategisporet Kreativ udfoldelse

 

 

Sparring og synlighed

Vores mål med strategisporet Sparring og synlighed er at:

 • kortlægge hvilke behov eller barrierer kulturforeningens medlemmer ser i forhold til at skabe mere synlighed og bedre overblik over, hvad der sker på kulturområdet i Odder kommune.
 • kortlægge hvilke behov der er blandt aktører og udøvende, som kan gøre det lettere og mere tilgængeligt at låne og anvende fælles kapacitet af grej, instrumenter, værksteder, rum mv.
 • inspirere til og fremme dialog og netværk såvel mellem kulturens aktører som med relevante samarbejdsparter så tværgående samarbejde fremmes og skaber nye muligheder.

Læs mere om strategisporet Sparring og synlighed